Dogs & Advice

 

Gedragsproblemen

Een gedragsprobleem, oftewel probleem gevend gedrag kan door verschillende oorzaken ontstaan.
Dit kunnen zowel fysieke als mentale oorzaken zijn.
Door samen te werken met uw dierenarts kunnen we uitsluiten of er sprake is van een fysiek probleem.

Vaak ontstaan er problemen door miscommunicatie.
Honden communiceren met elkaar door middel van lichaamstaal. Door de signalen die honden uitzenden te herkennen en begrijpen kunnen we de communicatie tussen mens en hond verbeteren.
Er wordt van een hond verwacht dat hij begrijpt wat wij bedoelen als we iets van hem vragen.
Maar wat de hond bedoeld te zeggen met zijn gedragingen, daar is vaak geen oog voor. En dat is toch vreemd.
De hond is een huisdier wat als een volwaardig gezinslid gezien wordt. Hij brengt liefde, plezier en troost. Hij doet enorm zijn best om te begrijpen wat wij van hem willen.
Dan is het toch wel zo eerlijk dat wij ook ons best te doen om te begrijpen wat hij wil zeggen.

Iedere hond is net als ieder mens een individu met een eigen persoonlijkheid en behoeften.
Er is dus geen standaard plan van aanpak.
Samen met u gaan we werken aan een oplossing voor het probleem.

Individuele gedragsbegeleiding

Op het moment dat we samen een traject van gedragsbegeleiding ingaan, ontvang u van mij een vragenlijst waarop u alle gegevens van uw hond invult en het probleemgedrag beschrijft. Tevens ontvangt u een lijst waarop een aantal (lichaams)signalen staan. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst en signalenlijst krijg ik een eerste indruk van het gedrag van uw hond.

Voordat ik start met het maken van een behandelplan, heb ik een intakegesprek (met hond). Tijdens dit gesprek bespreken we de vragenlijst en de signalenlijst uitgebreid en licht ik e.e.a. nader toe. Ik observeer de hond en er is veel ruimte voor vragen. Mogelijkerwijs vraag ik u om een weekdagboek van uw hond bij te houden of om video-opnames van het gedrag van uw hond te maken.

Aan de hand van de verkregen informatie, eventueel het dagboek en de videobeelden, schrijf ik een analyse / behandelplan en hiermee gaan we aan de slag. Ik stem de training specifiek af op uw hond waarbij het welzijn van de hond ALTIJD voorop staat.

Bij Dogs & Advice :

  • Wordt er op een diervriendelijke manier getraind.
  • Wordt er geen gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals slipkettingen, anti-trektuigjes, prikbanden of stroombanden.
    Wij werken met tuigjes en 3 meter lijnen.
  • Is er oog voor de individuele behoeften van uw hond.
  • Wordt er gewerkt aan een goede relatie tussen mens en hond.
  • Staat het welzijn van uw hond altijd voorop.